Presentatie nieuw boek over onze spiritualiteit

Windesheim, 6 oktober 2018

Feestelijke presentatie van het boek De Moderne Devotie. Spiritualiteit et cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Dit nieuwe standaardwerk kwam tot stand dankzij de inbreng van 46 auteurs uit binnen- en buitenland. In een honderdtal bijdragen maken zij de spirituele en culturele ruikwijdte van de Moderne Devotie voor een breed publiek inzichtelijk.

Drs. Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft zich als mede initiatiefnemer bereid verklaard het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Een tweede exemplaar zal worden uitgereikt aan zuster Francis Joseph Legrand (Engels Klooster, Brugge, Belgie),

sr Francis Josph heeft toen gezegd:

In de 14e eeuw brandde een vuur in Noord-Europa, een brand aangestoken in Deventer, Zwolle, Windesheim, Diepenveen …Mannen en vrouwen ontdekten dat Christus volgen het leven mooie maakte: zijn openbaar leven gericht op de Waarheid en de broederdienst, het geluk te mogen bidden tot God in zijn moedertaal. Ja, van West tot Oost een gloed van vuur heeft zich verspreid tot in Praag!

Dit vuur heeft heel wat medewerkers van De Moderne Devotie, Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen bezield en wij zijn blij de publicatie te mogen vieren, verrast en fier.

Wij denken dat de redactiecommissie een echte editoriaal prestatie heeft verwezenlijkt door in een enkel volume de inspiratie en het schrijven van 46 verschillende auteurs te harmoniseren. Vandaag mogen we alle en ieder van harte feliciteren en bedanken.

Namens onze Congregatie van Windesheim en namens de communauteit van Nuland, Mater Antonie et Zr Gerarda, ook namens onze communauteit te Brugge, bedank ik de verantwoor-delijken van het project dat werkelijkheid is geworden. En wij hopen dat deze uitgave die de rijkdom – oud en … nieuw – van de Devotio Moderna uitstraalt, een ruime verspreiding moge kennen, geïnspireerd als ze is door Jezus Christus onze Heer.