In memoriam Z.E.H. Kanunnik Paul Depuydt

Ik ben gelukkig
Ik geloof dat ik altijd geloofd heb
In eenvoud van hart en waarheid
(Guido Gezelle)

Geboren te Kemmel op 3 oktober 1928 en in vrede gestorven te Brugge op 30 oktber 2018.

Tot priester gewijd te Brugge op 28 februari 1953
Leraar en Directeur van het Bisschoppelijk College Veurne
Nationaal Directeur en Geestelijk Adviseur van Caritas Catholica
Rector van het Engels Klooster te Brugge
Secretaris van het Bisdom Brugge

God, wij danken u voor Heeroom en onze Rector.
Hij was een toegewijd priester,
gesterkt door zijn diep geloof.

O.L.Vrouw van Lourdes, bid voor ons

DeĀ familie Depuydt en het Engels Klooster danken u voor uw blijken van sympathie.