Honderdste verjaardag van het herstel van het Religieuze leven in de Burnham Abdij 1916 – 2016

18 april 2016

Deze abdij van de Reguliere Kanunnikessen van Sint-Augustinus werd gesticht in Buckinghamshire in 1266. In 1539, tijdens het bewind van Henrik VIII, werd een acte van Ontbinding  gepubliceerd en ondertekend door alle aanwezige zusters.

Bij de ondertekenaars kwam ook de naam voor van Elizabeth Woodford. Deze zuster wenste haar religieuze leven verder te zetten en week uit naar Leuven  samen met Dr. John Clement en diens echtgenote Margaret Giggs. Dr. John Clement was de leermeester van de kinderen van Thomas More. In Leuven treedt Zuster Elizabeth Woodford binnen in de gemeenschap van Sint-Ursula. Later stichtte ze met Margaret Clement het Engels Klooster te Leuven in 1609.

Om de band te benadrukken tussen de 2 congregaties nodigde de huidige priorin van Burnham enkele zusters van onze congregatie uit.  Vier zusters van de communauteit van Priory en een zuster uit Brugge namen deel aan de jubileumviering van de huidige Anglicaanse Communauteit om daarmee de band tussen de 2 congregaties te onderstrepen.